Για το καφενείο Ελευθερία

Η ιδέα προέκυψε διαβάζοντας ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του καφενείου. Το πρόσωπο της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι εναλλακτικό αλλά θέλουν να προσδώσουν και ένα κλασικού καφενείου χαρακτήρα, επομένως ταιριάζει απόλυτα με την “αντικουλτούρα”.

Έγινε mockup παρουσίαση όλων των έντυπων υλικών πριν τις εκτυπώσεις σε photoshop.

πίσω στο PORTFOLIO