Για τo βιολογικό μέλι Μέλισσας και τα παράγωγά του

H ιδέα της ονοματοδοσίας ήταν από τη δυσκολία να καταλήξει σε ένα όνομα ο παραγωγός. Το συγκεκριμένο προβλέπει δύο έννοιες, της Μέλισσας αλλά και το Μέλι σας.
Κάτι που επιτεύχθηκε με το διαφορετικό χρώμα στο πρώτο“σ”.

Αυτό φαίνεται καθαρά πάνω στις ετικέτες των προϊόντων. Επιλέχθηκαν διάφανες ετικέτες, όπου το πρώτο σίγμα είναι δυσανάγνωστο από μακριά, μέχρι κάποιος να πάρει στα χέρια του και να διαβάσει την ετικέτα.

Έγινε mockup παρουσίαση όλων των έντυπων υλικών πριν τις εκτυπώσεις σε photoshop.

πίσω στο PORTFOLIO